Vedení účetnictví

Od samého vzniku společnosti se zabýváme zpracováním účetní a mzdové agendy klientů a úspěšně spolupracujeme s úřady státní správy při jejich zastupování. Rovněž poskytujeme daňové poradenství, které našim klientům přináší nejen úspory na daních z příjmů a DPH, ale i na sociálním a zdravotním pojištění apod.

 

V současné době vedeme účetnictví firem, které podnikají v širokém spektru činností od maloobchodu a velkoobchodu, zahraničního obchodu, přes výstavbu a správu nových bytových domů až po výrobu či provozování taxislužby.

 

Nabízíme kompletní účetní a daňový servis pro Vaši firmu:
 • pravidelné měsíční zpracování účetnictví
 • zpracování mzdové agendy
 • vedení personalistiky
 • pravidelné informování klienta o účetní agendě (tisk účetních sestav)
 • nepřetržitá daňová kontrola účetnictví – daňové poradenství a optimalizace
 • zpracování daní a všech druhů daňových přiznání daňovým poradcem
 • zpracování roční závěrky
 • zastupování na úřadech v běžném styku i při kontrolách (FÚ, ZP, OSSZ)
 • odevzdávání zpracovaných hlášení na úřady
 • zpracování statistických hlášení
 • informování o aktuálních změnách v legislativě, účetních a daňových zákonech a jiných ekonomických výhodách (dotace, úvěry, apod.)
 • zpracování vnitřních směrnic

 

Cena za naše služby je přímo odvislá od požadavků a náročnosti klienta a množství účtovaných dokladů. Bližší informace o nabízených účetních službách Vám poskytne Ing. Ivana Ščigelová, jednatelka společnosti – tel. 602 512 908, případně nás kontaktujte e-mailem isa@isarege.cz.