Správa – nabídka

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám touto cestou předložit Vám stručnou nabídku správy domu.

V současné době spravujeme 6.500 jednotek v rámci činnosti našich poboček v Ostravě, Karviné, Třinci (zde spadá území od Českého Těšína po Mosty u Jablunkov) a Kopřivnici (zde spadá území včetně Příboru a Frenštátu pod Radhoštěm).

Společnost ISA CONSULT s.r.o. působí na trhu správy nemovitostí od roku 2000. V průběhu této doby jsme získali značné zkušenosti se správou domů všech forem vlastnictví. Od správy jednotlivých domů majitelů vzniklých prodejem bytových fondů měst, obcí a jiných vlastníků, se zabýváme i správou polyfunkčních celků a developerských projektů, kterých jsme v mnoha případech i investorem.

Společnost má v současné době 14 kmenových zaměstnanců, kteří spravují více než 6.500 bytových a nebytových jednotek, včetně vedení účetnictví a daňového poradenství. Společnost má 2 vlastníky a zároveň jednatele, Ing. Ivanu Ščigelovou a Mgr. Ing. Aleše Samiece, kteří firmu osobně řídí. Ing. Ivana Ščigelová navíc působí jako daňový poradce. Na svou činnost je společnost pojištěna z titulu pojištění podnikatelských rizik na částku 10.000.000 Kč, z titulu obecné odpovědnosti na částku 1.000.000 Kč a rovněž jsme pojištěni z titulu výkonu daňového poradenství. Jsme dlouhodobým členem Asociace realitních kanceláří ČR a regionálním zastoupením Svazu bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Pro naše klienty organizujeme semináře a školení na vyžádaná témata, kdy dotazy zodpovídají přední odborníci v dané problematice. Jsme schopni našim klientům zabezpečit i další servis, který pro život v domě potřebují – lepší podmínky pro pojištění, služby advokátní kanceláře, stavebně-technický dozor, služby v oblasti hospodaření s energiemi apod. – využíváme zde naše zkušenosti z výstavby a regenerace bytových fondů a jsme schopni podělit se o osvědčené kontakty a kvalitní služby našich dodavatelů. Tyto doprovodné služby jsou vždy na vyžádání a po konzultaci s klientem.

O naše klienty se starají celkem 4 pobočky (Třinec, Karviná, Kopřivnice, Ostrava). Centrála činnosti je v nově zrekonstruované budově v centru Ostravy – GONG – Poděbradova 2738/16, kde je k zastižení nejen vedení, ale pro naše klienty i k dispozici konferenční sál s kapacitou 90 lidí, které lze za rozumných podmínek využít pro konání schůzí či shromáždění.

Našim klientům poskytujeme široký rozsah služeb a to jak v rámci základní nabídky, standardní, ale i nadstandardní nabídky služeb.

Standardní správa zahrnuje v rámci sjednané měsíční paušální úplaty všechny potřebné činnosti v rámci technické i ekonomické správy nemovitostí zejména pak:

Běžnou údržbu zajišťujeme odborným způsobem a za přesně stanovených podmínek, činnost dodavatelů průběžně kontrolujeme. Dohlížíme na přiměřenost cen a efektivní vynakládání prostředků majitelů nemovitostí. Klientům poskytujeme odbornou technickou, ekonomickou a daňově-právní pomoc v souladu s jejich potřebami. V oblasti právní spolupracujeme s přední ostravskou advokátní kanceláří.

Rovněž jsme schopni našim klientům zajistit veškerý servis při regeneraci bytového domu, od auditů, přes projekt, vyřízení stavebního povolení, výběrové řízení na zhotovitele díla, technický dozor, zajištění finančních zdrojů až pro přebírku konečného díla a vyřízení veškerých dokumentů kolem dotací – pakliže jsou vyhlášené programy podpory.

Jaké jsou výhody spolupráce s naší společnosti?

Pokud Vás naše koncepce správy zaujala, rádi se osobně představíme ve Vašem domě, případně si Vás dovolíme pozvat do kanceláře k nám, abychom si o koncepci a vedení správy domu mohli společně popovídat.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Ing. Ivana Ščigelová, jednatel společnosti ISA CONSULT s.r.o.