Seminář v Karviné – 7.11.2018

Stále se snažíme seznamovat naše klienty s novými skutečnostmi, které mohou ovlivnit jejich rozhodování při správě majetku. S ohledem na složitost a neustále se měnící legislativu je toto velmi těžké a informace, které zpracováváme musejí dostat tzv. lehčí povahu, aby byly vůbec stravitelné. V současném extrémně rychle měnícím se světě skoro denně komunikujeme s naší advokátní kanceláří, neboť život v domech pod hlavičkou BD a SVJ není jen o číslech, ale v poslední době zejména o paragrafech. Abychom alespoň částečně seznámili naše klienty s problematikou GDPR a evidencí skutečných majitelů, uspořádali jsme seminář v Karviné, kde se mimo jiné dozvěděli i záležitosti života domu po technické stránce a nutných kroků pro plánování dlouhodobých oprav a investic do společných částí domu s ohledem na zájem nezvyšování příspěvku do „fondu oprav“.  Z titulu GDPR máme za to, že jste splnili základní povinnosti dané zákonem, případné dotazy směrujte na naši kancelář, budeme konzultovat s advokátní kanceláří a dáme zpětnou vazbu. Když není časový prostor na uspořádání setkání, zasíláme upozornění a základní instrukce vedení domu e-mailem a následně zjišťujeme zpětnou vazbu, jak bylo s informacemi naloženo.