Přerov – nová bytová výstavba

Adresa
nábř. Protifašistických bojovníků – 31 bytů + 5 nebytových jednotek
Investor
Město Přerov, Bytové družstvo Přerov
ISA CONSULT s.r.o.
marketing, družstvo, dofinancování, úvěr = manažering výstavby
Finanční objem investice
50 mil. Kč
Kolaudace
10/2004
Zahájení nájemních vztahů
12/2004
Ke stažení