Ostrava – nová bytová výstavba

Adresa
Repinova 3316 – 7 bytových jednotek, 2 nadzemní podlaží pro lékaře
Investor
Bytové družstvo Ateliér
ISA CONSULT s.r.o.
marketing, družstvo, dofinancování, úvěr = manažering výstavby
Finanční objem investice
33 mil. Kč
Zahájení výstavby
08/2007
Ukončení výstavby
06/2008
Ke stažení