Karviná – nová bytová výstavba

Adresa
ul. Fryštátská – 38 bytů + 12 nebytových jednotek
Investor
Statutární město Karviná, Bytové družstvo Karviná
ISA CONSULT s.r.o.
marketing, družstvo, dofinancování, úvěr = manažering výstavby
Finanční objem investice
87 mil. Kč
Kolaudace
11/2004
Zahájení nájemních vztahů
12/2004