Novinky


Vážení klienti, milí přátelé a známí,

dovolte mi touto cestou popřát Vám všem jen to nejkrásnější v roce 2020 ! Ať je tento rok rokem splněných přání a krásných životních příběhů. A proto nezapomeňte žít, radovat se a milovat !!!Statutární město Karviná pustila do prodeje další dva domy – sice maličké, ale velice akční. Zakládáme dvě nová družstva a připravujeme financování kupní ceny. Proces se rozjel velice rychle a věřím, že bude úspěšný a další dva domy začnou fungovat pod svou vlastní taktovkou.


Všem našim klientům vše nejlepší v roce 2019 ! Navzájem si vždycky přejeme štěstí, zdraví, lásku, a já doplňuji šikovné, poctivé a krásné lidi kolem nás!

Nový rok jsme společně zahájili sběrem podkladů a dat pro roční vyúčtování služeb a mnozí z Vás řeší záležitosti nesprávného počtu osob žijících v domácnosti, což v má u většiny klientů vliv na rozúčtování. Je to o lidech, o důkazech a všichni máme zájem ten, aby rozúčtování bylo maximálně spravedlivé, a aby ti poctiví nedopláceli na nepoctivé. Všichni víte, že občanský zákoník ukládá oznamovací povinnost uživatelů bytů, ale není zde žádná provázanost na sankce! U společenství vlastníků i u družstev lze využít § 12 zákona č. 67/2013 Sb., který stanovuje příjemci služeb (vlastník, nájemce, nájemce-člen družstva) povinnost oznámit změnu skutečností majících vliv na rozúčtování služeb. V případě nesplnění této povinnosti lze vůči příjemci služeb uplatnit sankci ve výši 50,- Kč za každý den prodlení (pokud stanovy BD či SV neurčují jinak). Budu nám všem přát, abychom měli v domech poctivé uživatelé bytů a tyto sankce nebyly uplatňovány.


Stále se snažíme seznamovat naše klienty s novými skutečnostmi, které mohou ovlivnit jejich rozhodování při správě majetku. S ohledem na složitost a neustále se měnící legislativu je toto velmi těžké a informace, které zpracováváme musejí dostat tzv. lehčí povahu, aby byly vůbec stravitelné. V současném extrémně rychle měnícím se světě skoro denně komunikujeme s naší advokátní kanceláří, neboť život v domech pod hlavičkou BD a SVJ není jen o číslech, ale v poslední době zejména o paragrafech. Abychom alespoň částečně seznámili naše klienty s problematikou GDPR a evidencí skutečných majitelů, uspořádali jsme seminář v Karviné, kde se mimo jiné dozvěděli i záležitosti života domu po technické stránce a nutných kroků pro plánování dlouhodobých oprav a investic do společných částí domu s ohledem na zájem nezvyšování příspěvku do „fondu oprav“.  Z titulu GDPR máme za to, že jste splnili základní povinnosti dané zákonem, případné dotazy směrujte na naši kancelář, budeme konzultovat s advokátní kanceláří a dáme zpětnou vazbu. Když není časový prostor na uspořádání setkání, zasíláme upozornění a základní instrukce vedení domu e-mailem a následně zjišťujeme zpětnou vazbu, jak bylo s informacemi naloženo.


Vážení,

touto formou si Vás dovoluji informovat, že bytová družstva mají povinnost do 1. 1. 2019  nechat své skutečné majitele zaevidovat v novém informačním systému veřejné správy nazvaném „Evidence údajů o skutečných majitelích“. Bytová družstva také musí vést i průběžnou evidenci aktuálních údajů o svých skutečných majitelích, včetně údajů o skutečnosti, která zakládá jejich postavení jako skutečného majitele. Evidence se tedy dělí na vnitřní (vede si přímo družstvo a má ji u sebe) a vnější (Evidence údajů o skutečných majitelích u rejstříkového soudu). Vnitřní evidence by měla obsahovat více dílčích informací a dokladů tak, aby bylo možné podložit úvahu statutárního orgánu o určení skutečného majitele/skutečných majitelů a do vnější evidence se uvede pouze vzešlý výsledek, který se doloží potřebnými listinami (nejčastěji čestné prohlášení BD, že nikdo ze členů nedisponuje více než 25% hlasů). Podává-li se návrh v písemné podobě, musí být podpis na něm úředně ověřen.  Údaje o skutečných majitelích jsou bytová družstva povinny uchovávat nejméně 10 let od zániku takového vztahu. Skutečným majitelem je podle evropské směrnice fyzická osoba, která má v konečném důsledku kontrolu nad majetkem vyčleněným do struktury (například právě bytové družstvo) a má z něj určitý (majetkový) prospěch. Typicky je u bytových družstev skutečným majitelem podle směrnice a zákona statutární orgán družstva (tedy členové představenstva nebo předseda a místopředsedové). Do Evidence údajů o skutečných majitelích tedy družstvo bude nejčastěji zapisovat členy představenstva či předsedu a místopředsedy. Zápis se provádí pomocí inteligentního formuláře dostupného na adrese https://issm.justice.cz/ .

 Do evidence se o skutečném majiteli zapisuje:

 1. a) jméno a adresa místa pobytu, popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
 2. b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
 3. c) státní příslušnost a
 4. d) údaj o
 5. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
 6. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
 7. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak (například právě z důvodu postavení statutárního orgánu).

 Podání návrhu bytovým družstvem na zápis do Evidence údajů o skutečných majitelích je zatíženo soudním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. Návrhy podané do 1. 1. 2019 jsou od tohoto soudního poplatku osvobozeny. Každá další změna či zápis po 1. 1. 2019 však bude tímto poplatkem zatížena.


Společnost GONG Reality, a.s. hledá pro svou budovu na adrese Ostrava, Poděbradova 2738/16 novou recepční. Rádi bychom našli příjemnou slečnu či paní s úsměvem na tváři, která bude první osobou na kterou nám všem padne oko při vstupu do práce! Jedná se o činnosti administrativní, vítací, někdy i rozlučovací 🙂 , určitě však manuálně nenáročnou. Potkáte nové lidi, nové příležitosti. Nástupní plat – 15.000 Kč. Ostatní se odvíjí od množství práce, kterou nová posila bude ochotna na sebe převzít. Zdravý selský rozum je vítán! Nástup možný ihned. Životopisy prosím zasílejte na: Ivana.scigelova@isarege.cz.


Právě jsem se vrátila ze setkání Statutárního města Karviná s představiteli BD a SVJ a nezbývá než dodat – smekám! Aktivita města v rámci „bezpoplatkových zón“ s cílem stabilizovat zdravou část města a pomoci občanům zkvalitnit bydlení zamezením neadekvátnímu „obchodování“ s byty. Úžasná myšlenka, bude velmi zajímavé sledovat další vývoj v praxi, zejména pak dopad na obsazování bytů, které soukromí vlastníci pronajímají bez jakékoliv další regulace a úplně bez ohledu na osoby v domech fakt bydlících. Tleskám a jen víc takových aktivit!


 • Místo práce: Ostrava, Poděbradova 2738/16
 • Jaká práce: asistent jednatele společnosti
 • Nabízený plat (brutto): dohodou
 • Termín nástupu: ihned
 • Druh pracovního poměru: plný úvazek
Požadujeme:
 • Min. SŠ ekonomického zaměření, lépe VŠ
 • Komunikační a organizační schopnosti na vynikající úrovni
 • Dobrá znalost Word, Excel, hromadná korespondence, práce s internetem
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Příjemné vystupování a umění komunikace s lidmi
 • Samostatnost, flexibilita
 • Řidičské oprávnění typu B
 • Znalost angličtiny slovem i písmem, komunikační znalost polštiny výhodou
Co mám udělat: poslat strukturovaný životopis na e-mail: ales@alessa.cz
Telefon: +420 602 759 953